Neurologie

bijvoorbeeld MS, beroerte / CVA

Bij een neurologische aandoening is er sprake van plotseling en /of geleidelijke uitval van lichamelijke functies. Voor het bewegingsapparaat valt te denken aan verminderd evenwicht en verstoring in aansturing van armen en / of benen. Dit kan een grote invloed hebben op het dagelijks functioneren. Ieder persoon is anders en ervaart klachten verschillend. Een oefentherapeut begeleidt en adviseert om zo optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van het lichaam

Bewegen bij neurologische aandoeningen

Bij een neurologische aandoening bijvoorbeeld Multiple Sclerose (MS) of beroerte/ CVA is bewegen niet meer zo vanzelfsprekend is. Het zo goed mogelijk belasten en bewegen van het lichaam blijft, net als bij iedereen, van belang. Een oefentherapeut kan helpen om de balans in belasting en belastbaarheid (binnen de lichamelijke mogelijkheden) te vinden, om beperkingen bij dagelijkse handelingen te verkleinen. Hierbij kan er ook weer meer vertrouwen komen in het lichaam om activiteiten te vergroten.

NFF (Neurologie Fysiotherapeuten Friesland)

Bij het netwerk zijn therapeuten verbonden die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met een neurologische aandoening. Er zijn regelmatige bijeenkomsten om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen en om de samenwerking met de therapeuten onderling optimaal te houden. Onze oefentherapeut, Martine de Jong is verbonden aan het netwerk NFF (Neurologie Fysiotherapeuten Friesland).