Zit met Pit

Onze kinderen zitten wat af, soms zelfs meer dan een volwassene met een kantoorbaan. Zowel op school als thuis en vaak achter een scherm. Het lesprogramma ‘Zit met Pit!’ is ontwikkeld om kinderen op jonge leeftijd alles te leren over een goede (werk)houding en een gezonde balans tussen zitten en bewegen.

Chronische pijn

Het ervaren van langdurige pijn heeft grote gevolgen voor het dagelijks functioneren. De oorzaak van chronische pijn is zeer verschillend. Dit kan naar aanleiding van bijvoorbeeld artritis / artrose, fibromylagie, kanker, maar ookzonder duidelijke oorzaak. De oefentherapeut kan helpen om handvatten te krijgen om beperkingen in het dagelijks leven te verminderen.

Kindteam Drachten

Zes specialisten in het behandelen van kinderen werken samen om de groei en ontwikkeling van uw kind te optimaliseren, waaronder ook Kinderoefentherapie Drachten. In goed overleg, nauwe samenwerking, is alle kennis, ervaring en kunde in huis om effectief te behandelen!

Samen staan we sterk!

Neurologie

Bij een neurologische aandoening is er sprake van plotseling en /of geleidelijke uitval van lichamelijke functies. Voor het bewegingsapparaat valt te denken aan verminderd evenwicht en verstoring in aansturing van armen en / of benen. Dit kan een grote invloed hebben op het dagelijks functioneren. Ieder persoon is anders en ervaart klachten verschillend. Een oefentherapeut begeleidt en adviseert om zo optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van het lichaam.

Thuiszorgtherapeut

Een grote wens van vele ouderen en chronisch zieken is om zelfstandig in hun eigen huis te kunnen blijven wonen. Om aan deze wens te kunnen voldoen is het belangrijk dat de zelfredzaamheid zo veel mogelijk behouden wordt en dat er sprake is van een veilige woonomgeving. Dit is het doel van thuiszorgtherapie.