VERGOEDING & VERWIJZING

U kunt doorverwezen worden door uw huisarts en/of specialist voor onderzoek en behandeling. Hiervoor is een verwijzing nodig. Echter, vanaf 1 juli 2008, is het mogelijk om zonder verwijsbrief bij de (Kinder-) oefentherapeut te komen. Deze behandelingen worden ook vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Voor kinderen valt oefentherapie in het basispakket van uw zorgverzekering. Voor volwassenen valt vergoeding onder de aanvullende verzekering. Beiden gaan niet ten koste van uw eigen risico. Het is belangrijk dat u zichzelf goed informeert over de voorwaarden die uw verzekeraar hieraan stelt, u bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste informatie aan onze therapeut. Informeer daarom altijd bij uw eigen verzekering naar de regels en voorwaarden.

Het is handig om bij de eerste behandeling uw verzekeringspasje mee te nemen. Wij adviseren u om, voordat u voor behandeling komt, uw polis na te kijken over de maximale vergoedingen. Bent u niet verzekerd, dan kunt u natuurlijk ook gewoon bij ons terecht en sturen wij u de rekening rechtstreeks toe.

Standaard Prijslijst; per 01-01-2020

Hieronder vindt u de standaard prijslijst met de maximale tarieven die op dit moment in mijn praktijk gehanteerd worden. De vergoedingen door de verzekeraar kunnen per verzekeraar verschillen.

Zitting Oefentherapie Cesar € 31,50
Zitting Kinderoefentherapie Cesar € 47,00
Screening (DTO) € 16,00
Intake en onderzoek na screening € 32,00
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek € 55,50
Eenmalig Kinderoefentherapie rapport € 55,50
intake en onderzoek na verwijzing € 39,00
Lange zitting € 51,50
Toeslag Thuisbehandeling € 19,00
Toeslag Inrichting € 19,00
Instructie/overleg ouders patiënt € 48,80
Niet nagekomen afspraak € 23,60