Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie

Kinderen leren spelenderwijs. Tijdens het bewegen en het spelen ontdekken kinderen hun lichaam en hun omgeving; zo worden ze zich bewust van hun mogelijkheden. Sommige kinderen zijn echter heel onhandig, vallen vaak of blijven achter bij hun leeftijdsgenoten. Niks om je zorgen over te maken, totdat u merkt dat uw kind zich minder sociaal opstelt, of dat het schrijven maar niet wil lukken.

De kinderoefentherapeut behandelt kinderen die door een stoornis, afwijking of achterstand in hun motoriek hinder ondervinden in het dagelijks leven. Naast een motorische ontwikkelingsachterstand kunnen kinderen ook gedrags-, contact- en aandachtsstoornissen hebben zoals ASS of ADHD.

Wij werken met kinderen van 0 tot en met 18 jaar. Iedere leeftijdsgroep vergt weer een andere aanpak, omdat ze elk hun eigen ontwikkelingsfase doormaken.

De ontwikkeling van motoriek en zintuigen hebben baby’s bijvoorbeeld nodig om te kunnen grijpen, rollen en kruipen. Peuters om te kunnen springen en te staan op één been. Kleuters om te kunnen huppelen en fietsen en grotere kinderen voor bijvoorbeeld het leren zwemmen, balvaardigheid en schrijven.
Wij steken daarom altijd in op het niveau van het kind en hopen dat deze zich goed op zijn plek voelt, wat de behandeling weer ten goede komt.

Voor wie?

Met oefentherapie (Cesar / Mensendieck) behandelen we zowel (jong) volwassenen als kinderen. Voor kinderen is er een op spelgerichte methode. Deze spelgerichte methode vraagt om zeer specifieke kennis en affiniteit met kinderen. Niet voor niets bestaat ons team dan ook naast een Oefentherapeut ook uit een gespecialiseerde en deskundige Kinderoefentherapeut. Wij werken met kinderen van 0 tot en met 18 jaar. Iedere leeftijdsgroep vergt weer een andere aanpak, omdat ze elk hun eigen ontwikkelingsfase doormaken. 

Binnen onze praktijk maken wij op basis van de ontwikkelingsfase de volgende verdeling.

 • Baby & dreumes (0-2 jaar)
 • Peuter & kleuter (2-5 jaar)
 • Basisschoolkinderen (5-12 jaar)
 • Tieners (12-19 jaar)

Werkwijze

Om erachter te komen hoe uw kind het beste kan worden geholpen, wordt er eerst nauwkeurig onderzoek gedaan. Daarbij gebruiken de wij gestandaardiseerde testen voor elke specifieke leeftijdsgroep, die de motoriek beoordelen op:

 • evenwicht
 • grove en fijne motoriek
 • oog-handcoördinatie
 • ruimtelijke oriëntatie en lichaamsbesef
 • schrijfvaardigheid
 • houding

Op basis van de uitslag van de test wordt een kinderoefentherapeutische diagnose gesteld en een behandelplan gemaakt. Spelenderwijs leren wij uw kind de noodzakelijke motorische basisvaardigheden aan. Met kleurige materialen, oefeningen en spelletjes die passen bij zijn of haar, leeftijd en niveau, waardoor deze altijd prikkelen en stimuleren. En natuurlijk met een flinke dosis plezier, zodat het geleerde beter blijft hangen.

Het uitgangspunt van de behandeling is bewegen. Een kind ontwikkelt door gerichte beweging motorische vaardigheden en wordt zich bewust van de mogelijkheden van zijn lijf. Ons motto is niet voor niets,
Bewegen, daar leer je van!

Voor behandeling hoeft u niet te worden verwezen door een huisarts, kinderoefentherapie is vrij toegankelijk. Het wordt voor kinderen tot en met 18 jaar ook vergoed door de zorgverzekeraar.

Klachten

Een kind voelt vaak haarscherp aan dat het meer moeite heeft met bepaalde vaardigheden of handelingen dan een ander kind. Tegelijkertijd is een kind bij uitstek in staat om zo’n eventuele beperking te camoufleren.
Heeft u twijfels en ziet u dat uw kind moeite heeft met:

 • Zwemmen,
 • leren fietsen,
 • vaak vallen en struikelen,
 • niet graag knippen en knutselen,
 • geen plezier in bewegen,
 • laat zijn met kruipen, zitten en lopen?

Of heeft uw kind een zichtbaar afwijkende manier van lopen of zitten, rugklachten of vaak hoofdpijn?

Kinderoefentherapie geeft duidelijkheid of uw twijfels terecht zijn. Dat alleen al kan een enorme verlichting geven binnen een gezin. Is behandeling zinvol, dan stellen wij een behandelplan op in samenspraak met u. Ook voor baby’s of peuters hebben we specifieke richtlijnen.
In onze praktijk of in overleg op school, behandelen we kinderen in de basisschoolleeftijd en scholieren van het middelbaar onderwijs.

Veel voorkomende problemen / klachten bij…

Baby & dreumes (0-2 jaar)

 • voorkeurshouding
 • afplatting van het hoofdje
 • niet rollen
 • niet kruipen
 • niet lopen

Peuter & kleuter (2-5 jaar)

 • tenenloop
 • platvoeten
 • motorische ontwikkeling (struikelen, onhandigheid)

Basisschoolkinderen (5-12 jaar)

 • schrijfproblemen (lettervorming en tempo)
 • motorische ontwikkeling (struikelen, onhandigheid)

Tieners (12-19 jaar)

 • houdingsproblemen zoals holle of ronde rug
 • platvoeten
 • overstrekte knieën
 • scoliose
 • doorgezakte enkels
 • schrijf- en werkhouding
 • dragen van schooltas en rugzak

Vergoeding en verwijzing

Kinderoefentherapie valt onder het basispakket en wordt dus vergoed door uw verzekeraar, in elk geval de eerste 18 behandelingen. Wel heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of specialist.
Heeft uw kind meer dan 18 behandelingen nodig? De meeste verzekeraars bieden nog een vergoeding als u aanvullend verzekerd bent. Het is belangrijk dat u zichzelf goed informeert over de voorwaarden die uw verzekeraar hieraan stelt, u bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste informatie aan onze therapeut. Informeer daarom altijd bij uw eigen verzekering naar de regels en voorwaarden.
Bent u niet verzekerd, dan kunt u natuurlijk ook gewoon bij ons terecht en sturen wij u de rekening rechtstreeks toe. Zie ook Vergoeding en verwijzing