Thuiszorgtherapeut

Een grote wens van vele ouderen en chronisch zieken is om zelfstandig in hun eigen huis te kunnen blijven wonen. Om aan deze wens te kunnen voldoen is het belangrijk dat de zelfredzaamheid zo veel mogelijk behouden wordt en dat er sprake is van een veilige woonomgeving. Dit is het doel van thuiszorgtherapie.

Specifieke kennis inzetten om langer thuis te wonen

Thuiszorgtherapie wordt gegeven door therapeuten die hier een aanvullende opleiding voor hebben gevolgd. De thuiszorgtherapeut zet de specifieke kennis in op het gebied van behoud van zelfstandigheid, functionele revalidatie en verbetering van kwaliteit van leven, zodat de persoon in staat wordt gesteld zo lang mogelijk, op een verantwoorde manier, in zijn of haar eigen leefomgeving te functioneren.

Samenwerken met andere zorgverleners en mantelzorger

De therapeut komt aan huis om het functioneren in de persoonlijke leefomgeving en eventuele problemen goed in kaart te brengen. Vaak zijn er meer zorgverleners betrokken voor een optimale behandeling en zorg van de cliënt. Voor een zo effectief mogelijke zorg, werkt de thuiszorgtherapeut ook samen met andere zorgverleners zoals wijkverpleegkundigen, ergotherapeuten en fysiotherapeuten, met daarin de huisarts als regisseur. Ook de rol van de mantelzorgers kan in het behandelplan worden meegenomen.

Wanneer Thuiszorgtherapie inzetten

Naast verpleegkundige zorg hebben thuiswonende cliënten steeds vaker zorg nodig op gebied van mobiliteit, evenwicht, staan en lopen. Voorbeelden hiervan zijn:

  •  Verhoogd valrisico of angst om te vallen.
  • Moeite hebben / krijgen met dagelijkse bewegingen zoals (trap)lopen, opstaan uit een stoel, bukken, in- en uit bed komen, zitten en staan, etc.
  • Moeite krijgen met bewegingen of activiteiten, zoals buiten lopen, fietsen, tuinieren, sociale activiteiten, etc.
  • Dreigende beperkingen in zelfredzaamheid.
  • Revalidatie thuis na ziekenhuisopname of trauma.
  • Afname van spierkracht en / of conditie, waardoor minder activiteit / beweging.
  • (Dreigende) overbelasting van de mantelzorger.

Meer informatie over geïntegreerde thuiszorg is hier te vinden.